50 g Guoguang carbendazim thuốc trừ nấm bột phổ đích thực bao bì mới 25% Chất nền trồng trọt

MÃ SẢN PHẨM: TD-572300945837
185,000 đ

0965.68.68.11