Các nhà sản xuất phát hiện túi Ziplock trong suốt Bao bì kẹo

Mã sản phẩm: 42002776101
Giá: 165,000 đ

Túi kẹo đựng thức ăn bằng nhựa trong phim Bao bì kẹo

Mã sản phẩm: 569825337304
Giá: 165,000 đ

Nhà máy sản xuất túi sợi trực tiếp Bao bì kẹo

Mã sản phẩm: 45751661259
Giá: 165,000 đ

0965.68.68.11