B340A-E3 / 61T VISHAY Diode & chỉnh lưu Schottky 40V gốc Điốt

Mã sản phẩm: 538922277397
Giá: 169,000 đ

SB1045L Low Drop Schottky SMD Diode TO-277 Gói nhà sản xuất Giá Điốt

Mã sản phẩm: 565412540842
Giá: 167,000 đ
new
Hot

Chip chỉnh lưu Diode 1N4007 1N4004 1N4001 FR107 1N5408 M7 M4 M1 F1M Điốt

Mã sản phẩm: 571144002630
Giá: 168,000 đ
new

Diode silicon cao áp R4000F RFC4K 4000V R4KF DO-41 Điốt

Mã sản phẩm: 591495778572
Giá: 165,000 đ
Hot

0965.68.68.11