Thanh long Việt Nam Trái tim đỏ Trái tim rồng 5 kg 4-6 Thanh long

Mã sản phẩm: 570348822715
Giá: 521,000 đ
Hot

Trái tim rồng đỏ Việt Nam 5 kg một thế hệ Thanh long

Mã sản phẩm: 562762927018
Giá: 435,000 đ

0965.68.68.11