SC8205S SOT23-6 6A / 20V MOS FET Kênh mới Transitor hiệu ứng trường

Mã sản phẩm: 576086634914
Giá: 166,000 đ

0965.68.68.11